Ondersteuning zorg

Vrienden van Mikumi ondersteunt de zorg van St. Kizito Hospital op verschillende manieren gericht op modernisering en kwaliteitsverbetering.

Bouw van de kraamkliniek

In  oktober 2013, na enkele jaren van voorbereiding, sponsors trekken en bouw, is een nieuwe verloskundekliniek in gebruik genomen. Dit was een grote noodzaak daar het aantal bevallingen explosief was gestegen (van 400 in 2003 naar 2000 in 2011) en de faciliteiten niet waren meegegroeid. Vrouwen lagen vaak met z’n tweeën in bed of lagen op de vloer. In sub-Sahara gebieden overlijden nog steeds heel veel, teveel vrouwen tijdens de zwangerschap of bij de bevalling. De nieuwe kliniek biedt veel betere kwaliteit van zorg. De inrichting komt geheel uit Nederland: couveuses, kinderbedjes, echoapparatuur, OK-lampen, verlosbedden, etc. Kasten, krukjes en stoelen zijn gemaakt door plaatselijke timmermannen. Net als de bouw die door een plaatselijke aannemer/bouwer is gerealiseerd onder supervisie van een Nederlandse ingenieur en gynaecoloog.

Opzet van een neonatologie-afdeling

Zorg voor vroeg geboren baby's

Toen de kraamkliniek goed draaide, was een logisch vervolg om een neonatologie-afdeling te introduceren. Neonatologie is de zorg voor zieke en/of vroeggeboren baby’s. De zorg voor de zieke en vroeggeboren baby’s vindt nu hoofdzakelijk plaats door de kangoeroemethode toe te passen. De baby ligt gedurende de hele dag bij de moeder op de borst en de verzorging/verpleging wordt door de moeder gedaan.

Een apart deel van de kraamkliniek is nu ingericht met couveuses. Verpleegkundigen worden door Nederlandse artsen opgeleid en bijgeschoold. De volgende fase is de ingebruikneming van de couveuseruimte. De zorg voor deze baby’s moet dan beter gecontroleerd gegeven worden door de verpleegkundigen samen met de moeder. Hiermee hopen we de te vroeggeboren baby’s  een betere start te geven en de sterftecijfers te verlagen.

Materialen ter beschikking stellen

Stichting Vrienden van Mikumi heeft goede contacten met diverse ziekenhuizen, leveranciers en scholen in Nederland. De stichting stelt diverse goederen ter beschikking die nog prima zijn maar in Nederland worden vervangen of overbodig zijn geworden. Denk aan computers, schoolmeubilair, instrumentarium, geneeskundige apparatuur, bedden.

Opstart van de afdeling Fysiotherapie

Fysiotherapie is nog een zorgspecialisme in opkomst in Tanzania. Landelijk zijn er slechts enkele fysiotherapeuten beschikbaar. Er is een afdeling ingericht met de juiste materialen en hulpmiddelen en een Nederlandse fysiotherapeut heeft samen met een plaatselijke fysiotherapeut protocollen gemaakt en de betrokken medewerkers bijgeschoold om de fysiotherapeut bij te staan. Vanuit deze ervaring is toen ook het plan ontstaan om de school voor verloskunde, die in aanbouw is en opent in 2024, uit te breiden met een opleiding fysiotherapie. Dit plan krijgt steun van het Ministerie van Gezondheid.

Ondersteuning door medisch specialisten

Enkele malen per jaar gaat een groep specialisten naar Mikumi om te helpen bij complexere operaties. Naast het verrichten van medische ingrepen is het ook een uitwisseling van kennis en er worden instructies gegeven over het gebruik van bepaalde medische apparatuur. Stichting Vrienden van Mikumi heeft via een Engelse stichting een nieuw anesthesiologie-apparaat kunnen aanschaffen voor St. Kizito. Een anesthesioloog uit Nederland en een anesthesieverpleegkundige uit Dar es Salaam kwamen uitleg geven hoe het apparaat te bedienen en te gebruiken. Regelmatig komt deze anesthesie verpleegkundige vanuit Dar es Salaam om dit proces te toetsen en medewerkers te instrueren.

Tandheelkunde

Tandheelkundige zorg is zeer beperkt in Tanzania. Stichting Vrienden van Mikumi organiseert bijeenkomsten op scholen met Nederlandse tandartsen om poetsinstructies te geven en de pijngevallen te verhelpen. In 2015 is het mogelijk geweest een mobiele tandheelkundige unit aan te schaffen. Dit is een soort grote koffer die omgebouwd wordt tot een boor, afzuiger en meerfunctiespuit. Voor de kinderen en volwassenen die niet naar het ziekenhuis kunnen komen is dit een mooie oplossing. In het ziekenhuis zelf is een tandheelkundige kamer ingericht met een sterilisator, drie behandelstoelen en een operatielamp. Verpleegkundigen hebben van Nederlandse tandartsen een scholing gekregen om verdoving aan te brengen en kiezen te trekken. Ondertussen is een Child Support “kind” afgestudeerd tandarts.

Stagiaires

Stichting Vrienden van Mikumi heeft goede contacten met enkele universiteiten en HBO-instellingen voor verloskunde en verpleegkunde. Het gehele jaar door gaan er meerdere studenten/ stagiaires naar St. Kizito om zelf ervaring op te doen en om te helpen bij de scholing van de medewerkers. Het ziekenhuis komt altijd “handen” tekort en is blij met de ondersteuning van deze jonge mensen. Zij betalen een bescheiden bedrag voor de stage en dit geld is een mooie additionele inkomstenbron voor het ziekenhuis.