Sponsoring

Particuliere donoren zijn de ruggengraat van onze stichting!

Hoe wij omgaan met sponsorgelden

Wij kunnen alleen onze activiteiten uitvoeren door de donaties van onze sponsoren en het vrijwilligerswerk van de vele verbonden artsen, verpleegkundigen en andere professionals die hun hart verpand hebben aan St. Kizito.

Wij hebben een ANBI-status dus schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. Wij houden ons aan de publicatieplicht die deze status met zich meebrengt en rapporteren transparant over de projecten die we uitvoeren. We publiceren elk jaar een nieuwsbrief en de Child Support-sponsoren ontvangen jaarlijks een individuele brief met nieuws over “hun” kind.

Alle donaties gaan 99% direct naar de activiteiten voor het ziekenhuis. De 1% is voor noodzakelijke administratieve zaken. Iedereen die zich inzet voor de stichting doet dit om niet en reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

Eenmalige schenking

Dit kan het eenvoudigst door het overmaken van het beoogde bedrag via de onderstaande knop voor een Idealbetaling. 

Een donatie kan ook op rekeningnummer NL68 ABNA 0404 1929 04 ten name van Stichting Vrienden van Mikumi te Voerendaal worden overgemaakt.

De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat de schenking kunt opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Om voor aftrek in aanmerking te komen moet het totaal van de schenkingen die u doet aan ANBI-instellingen en aan bepaalde verenigingen zowel uitkomen boven de grens van 1% van het zogeheten drempelinkomen als boven een bedrag van € 60. Aftrekbaar is dan het bedrag dat boven die drempels uitkomt, met een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor periodieke giften geldt een ruimere aftrek, zie hierna. Algemene informatie over de giftenaftrek biedt de website van de Belastingdienst.

Je kunt natuurlijk ook vaker, bijvoorbeeld maandelijks, geld overmaken. Wij adviseren in dat geval een automatische overboeking te regelen, zodat je de schenking niet kunt vergeten. Het totaal van de overboekingen gedurende een jaar wordt door de fiscus hetzelfde behandeld als een eenmalige schenking. 

Periodieke schenking

Fiscaal voordeel bij vijf jaar

Wanneer voor een periode van vijf jaar periodiek (jaarlijks, per kwartaal of maandelijks) een schenking wordt gedaan aan de stichting is dat fiscaal het meest voordelig. Het gehele bedrag is dan aftrekbaar, zonder drempels. Dit betekent dat je afhankelijk wordt van het voor jouw geldende tarief van de inkomstenbelasting tot circa 37%  terug kunt krijgen van de schenking. Aan deze vorm van schenken is een voorwaarde verbonden: namelijk de schenking van een vast bedrag jaarlijks aan de Stichting Vrienden van Mikumi voor een periode van tenminste 5 jaar. Sinds 2014 is daarvoor geen notariële akte meer nodig. Bij overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst, evenals bij opheffing van de stichting.

Het voordeel voor de schenker is de belastingbesparing als gevolg van de aftrek van het volledige geschonken bedrag, terwijl de stichting de mogelijkheid krijgt 5 jaar vooruit te plannen. Deze schenkingen zijn de ruggengraat van de stichting.

Onderstaande link bevat de model-schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst voor een periodieke gift in geld. Deze voldoet aan de eisen voor aftrek.

Donaties van materialen en apparatuur

Zoals te lezen is bij ‘Materialen ter beschikking stellen’ bij “Zorgondersteuning” brengen wij ook goede, bruikbare en werkzame materialen en apparatuur voor het ziekenhuis en de scholen naar Mikumi. Denk aan computers, schoolmeubilair, bedden, medische apparatuur, tandheelkundige instrumenten en materialen.

Heb je zaken die interessant zijn voor Vrienden van Mikumi stuur dan een e-mail. Wij zullen dan z.s.m. contact opnemen.

Samenwerkingen

Vanaf 2017 werkt Vrienden van Mikumi samen met Wilde Ganzen aan het project “Op weg naar een beroepsopleiding voor verloskundigen en verpleegkundigen in Mikumi”. Van elke euro die de stichting aan sponsorgeld binnenhaalde voor het project, legde Wilde Ganzen  50 eurocent bij. 

Een andere samenwerking is met Sintermeertencollege in Heerlen. Deze middelbare school organiseert sponsoracties voor de stichting en met regelmaat gaan groepen leerlingen naar Mikumi om te werken aan bouwprojecten of verbetertrajecten van het Ziekenhuis.

Recent is de stichting Hands & Feet een actie begonnen voor het project “Fysio voor kids in Tanzania”. Met deze donaties gaan we een aparte fysioafdeling inrichten voor kinderen.

Ook samenwerken?

Neem contact met ons op!

Sponsoren

Grote dank aan onze sponsoren, grote en kleine, voor hun ondersteuning en enthousiaste reacties. Zonder hen zouden wij geen kinderen met hun onderwijs en toekomst kunnen helpen, geen bouwprojecten kunnen uitvoeren om het ziekenhuis te moderniseren, en geen school kunnen bouwen om de gemeenschap van Mikumi te ondersteunen.

Zo doet u een periodieke schenking aan de Stichting Vrienden van Mikumi

 1. Download via de onderstaande button de model-schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst voor een periodieke gift in geld. Deze voldoet aan de eisen voor aftrek.

 2. Vul de onderdelen 1, 2, 3, 5 en eventueel 6 in. Bij onderdeel 1: het bedrag dat u schenkt dient minimaal € 50,00 per jaar te bedragen, dit vanwege de administratieve lasten die aan de verwerking van de overeenkomst zijn verbonden.

 3. Print de overeenkomst twee keer uit en zorg voor ondertekening van beide exemplaren bij onderdelen 5 en eventueel 6.

 4. Stuur beide exemplaren van de overeenkomst naar het secretariaat van de stichting:
       Stichting Vrienden van Mikumi
       Hogeweg 4
       6367 BD  Voerendaal

 5. Wij zorgen voor invulling van de onderdelen 4 en 7 en sturen u na ondertekening namens de stichting één overeenkomst weer terug.

 6. Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen.

Geeft u de voorkeur eraan de periodieke gift in een notariële akte te laten vastleggen en is het te schenken bedrag ten minste € 100,00 per jaar? Neem in dat geval contact met ons op. Het opmaken van de akte kan worden verzorgd door één van de notarissen verbonden aan het kantoor Tomlow + Partners Notarissen te Heerlen. U dient daartoe een volmacht in te vullen, door een lokale notaris te laten legaliseren en naar ons terug  te sturen samen met een kopie van een identiteitsbewijs. De richtprijs voor een dergelijke legalisatie bij een lokale notaris ligt tussen de 50 en 100 euro.