Onze organisatie

Vrienden van Mikumi is een erkende ANBI-stichting met een enthousiast bestuur.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf enthousiaste, onbezoldigde personen:

Jeroen Degen

"Al vele jaren geleden gevallen voor Tanzania. Overtuigd dat hulp echt helpt. We zien het gebeuren."

De oprichter, Jeroen Degen, is secretaris. Hij is gepensioneerd gynaecoloog en was jarenlang verbonden aan het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen en het Maastricht UMC+. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als tropenarts en verblijft meer dan 5 maanden per jaar in Tanzania.

Maria Molenaar

"Onderwijs is de stap naar een betere toekomst voor de kinderen van Mikumi. Ben blij dat we daaraan kunnen bijdragen."

Maria Molenaar is sinds de oprichting van de stichting de voorzitter van het bestuur. Zij is bestuurder geweest bij diverse organisaties waaronder Alrijne Zorggroep. Momenteel is zij commissaris, adviseur en bestuurder van enkele stichtingen.

"Goed onderwijs en zorg op niveau: dat wens je toch iedereen in Mikumi toe!"

Joost Smeets is jurist en was werkzaam als belastingadviseur en ontfermt zich over de governance en administratieve zaken van de stichting.

Joost Smeets

Henriette Willigers

"Het is fantastisch om de mogelijkheid te hebben om de medewerkers van het ziekenhuis te ondersteunen die met een ongelofelijke veerkracht, onder zeer uitdagende omstandigheden, zorgen voor iedereen die bij hun aanklopt voor medische hulp."

Henriette Willigers is anesthesioloog en werkzaam bij het Maastricht UMC+ en betrokken bij het Mosakids Ziekenhuis. Henriette is heel actief om de anesthesie in Tanzania en in Mikumi in het bijzonder op een hoger niveau te brengen.

Alie Berkepies

"Ik heb zelden zulke dankbare mensen meegemaakt, ik krijg er energie van om ze te helpen om de zorg te verbeteren."

Alie Berkepies is verpleegkundige en applicatiebeheerder bij Alrijne Ziekenhuis. Zij geeft in Mikumi “training on the job” aan de verpleegkundigen.

"Bij de mensen in Mikumi is het besef dat onderwijs loont, in de loop der jaren langzaam gegroeid. Nu is onderwijs voor hen zelfs een speerpunt geworden. Het Childsupport project heeft daar veel aan bijgedragen."

Lieveke Degen van de Lavoir, samen met haar man Jeroen eveneens al jaren actief in Mikumi. Lieveke is gepensioneerd jeugdarts. Zij is de grote organisator achter het Child Support programma.

Lieveke Degen van de Lavoir

Beleidsplan

Het bestuur van Mikumi maakt elke vijf jaar een beleidsplan waarin de hoofdlijnen staan van de activiteiten die zullen worden georganiseerd om de doelstelling van de stichting te realiseren. Ook zal daarin worden aangegeven hoe die activiteiten zullen worden gefinancierd. Elk jaar evalueert het bestuur de werkzaamheden en stuurt bij indien nodig.

Financiën

De stichting wil graag transparant naar alle donoren zijn en publiceert elk jaar een financieel overzicht. Onderstaand zijn deze te lezen.

De bancaire en fiscale gegevens van de stichting zijn:
Bankrekeningnr. NL68 ABNA 0404 1929 04
BIC ABNANL2A
KvK nr. 55143644
Fiscaal nr. (RSIN) 851583301

Gedragscode voor goed bestuur

De stichting onderkent het belang van het voldoen aan normen van goed bestuur. In Nederland bestaan verschillende gedragscodes voor de toetsing van het bestuur van, het toezicht op en de verantwoording door goededoelenorganisaties. Het meest bekend is het advies voor een Code Goed Bestuur voor de leden van de VFI van juni 2005, bekend als de “Code Wijffels”. Deze code is sinds 2007 opgenomen in het CBF-keurmerk. Veel fondswervende instellingen beschikken over een keurmerk (voor grotere instellingen) of certificaat (voor kleinere) van het CBF. Vanwege de relatief hoge daaraan verbonden kosten heeft het bestuur van de stichting Vrienden van Mikumi besloten vooralsnog  geen keurmerk of certificaat aan te vragen.

ANBI-status

De stichting heeft een ANBI-status en voldoet aan de publicatieplicht. De ANBI-status geeft donoren fiscale voordelen.

Privacyverklaring

De stichting heeft privacybeleid ten aanzien van omgang met persoonsgegevens. 

Up to date blijven?