Educatie

Educatie is de basis van ontwikkeling en groei voor een samenleving. Wij ondersteunen en initiëren dan ook belangrijke projecten op het gebied van educatie voor Mikumi.

Childsupport

Het Childsupport project is in 2008 opgestart om de kinderen van de medewerkers van het St. Kizito Hospital de mogelijkheid te bieden tot een goede schoolopleiding. Dit start met de basisschool en kan doorlopen tot aan een beroepsopleiding. Een goede opleiding geeft perspectief op werk of ondernemerschap en daarmee kunnen deze kinderen de cirkel van armoede van hun ouders en grootouders doorbreken. Wij ondersteunen 140 tot 150 kinderen per jaar.

Ook voor het land zelf is dit een manier om verder te komen. Studies tonen aan dat armoedebestrijding gestoeld op goed onderwijs ook een geweldige gezondheidsverbetering oplevert, zoals:

  • Het afmaken van de primary school vermindert de kans op het krijgen van Aids met 75%.
  • Goed onderwijs is een zeer belangrijke factor in het gebruik van anticonceptie, dus voor bevolkingsgroei-regulering.
  • Elk jaar primary school vermindert de kans op vroeggeboorte met 10%.

Het St. Kizito Hospital levert goede kwaliteit van zorg maar kan financieel nauwelijks rondkomen. Dat levert onder andere een probleem op bij het betalen van de salarissen aan het personeel. De gemiddelde Tanzaniaan heeft ongeveer 80% van zijn salaris nodig voor dagelijkse levensbehoeften als eten, kleding etc. Door sponsoring van de opleiding van de kinderen voelen de medewerkers zich meer verbonden met het ziekenhuis en is het verloop onder het personeel ook minder.

De gezinnen met kinderen worden jaarlijks door ons bezocht. Wij zien de kinderen en bespreken de voortgang van schoolprestaties en helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding. Kinderen die de capaciteiten hebben, helpen wij naar goed onderwijs of indien mogelijk zelfs om naar de universiteit te gaan.

Een sponsor kan een eenmalige donatie doen of kiezen om een kind te “adopteren”. Dit houdt in dat de sponsor zich bereid verklaart een aantal jaren het schoolgeld voor een kind te betalen. De sponsoren krijgen elk jaar een nieuwsbrief over het kind of de familie die wordt gesponsord.

Het sponsorgeld komt geheel ten goede aan de opleiding van de kinderen en wordt persoonlijk aan de ouder overhandigd na vertoon van een betalingsbewijs van het schoolgeld. Men kan al een kind sponsoren vanaf 60 euro per jaar. Een betere basisschool kost 300 euro per jaar en de middelbare school kost tussen 100 en 800 euro per jaar, afhankelijk van de kwaliteit van de school en of “boarding” noodzakelijk is.

We gaan nu langzaam overschakelen naar gezinsbudgetten waarin een of meerdere sponsoren gezamenlijk een gezin sponsoren waardoor bevorderd wordt dat binnen een gezin de kinderen gelijke kansen hebben. Er gaan zelfs weer enkele ouders naar de middelbare school. Zij doen een avondopleiding om het diploma te halen dat nodig is om aan een verpleegopleiding te beginnen.

Lees de verhalen van Gelwin en Emalda in de sponsor nieuwsbrieven

School voor verpleegkunde, verloskunde en fysiotherapie

Het St. Kizito Hospital is de afgelopen jaren explosief gegroeid. De uitbreidingen van afdelingen, de verbetering van de kwaliteit van zorg, mede gerealiseerd door de Vrienden van Mikumi, hebben gezorgd voor een toestroom van patiënten. 

Iedereen was hier heel blij mee. Tegelijkertijd ontstond een probleem om gekwalificeerd personeel aan te trekken. De ligging van Mikumi is niet heel gunstig. De omgeving biedt weinig kansen en de werkdruk is hoog in St. Kizito Hospital.

Door zelf een opleiding te starten bieden wij lokale bewoners in hun eigen omgeving een baan. Deze lokale medewerkers blijven over het algemeen langer aan het ziekenhuis verbonden. Bovendien verhoogt een eigen opleiding de kwaliteit van zorg van het ziekenhuis.

De bouw van de school is gestart in 2020 en is kort geleden afgerond. Alle vergunningen zijn binnen en het curriculum is gereed. In september 2024 zullen de eerste studenten aan de school starten. Uit peilingen blijkt dat de belangstelling voor de opleidingen bijzonder groot is.

In 2025 hopen wij een fysiotherapie-opleiding toe te kunnen voegen. De start is gemaakt.

Scholing van personeel

Meerdere keren per jaar gaan medisch specialisten, verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten naar Mikumi om de medische staf van St. Kizito te helpen. Samen worden protocollen gemaakt en geüpdatet, meer gecompliceerde behandelingen gedaan en worden trainingen gegeven. Deze “on the job” trainingen worden zeer gewaardeerd.

Daarnaast worden getalenteerde medewerkers gestimuleerd vervolgopleidingen te doen. Met behulp van de stichting zijn op deze manier dokters en verpleegkundigen opgeleid maar ook laboratoriummedewerkers en administratieve medewerkers.

Up to date blijven?