Help ons de school voor verpleegkunde en verloskunde in Mikumi te voltooien!

Beste lezers,

We willen jullie graag op de hoogte houden van de voortgang van onze school voor verpleegkunde en verloskunde in Mikumi (SKMIHAS). Na jaren van bouwen en voorbereiden, staan we nu aan de vooravond van de start van de school in september 2024.

In 2023 zijn we tegen wat tegenslagen aangelopen, waardoor we toen nog niet konden beginnen met de opleiding. Gelukkig hebben we nu de benodigde toestemming van de Tanzanian Nursing and Midwifery Council ontvangen en zijn we vol goede moed voor de start in 2024.

De recente reis van Jeroen en Lieveke naar Mikumi heeft ons laten zien dat er nog enkele belangrijke zaken gereed moeten worden gemaakt voor de opening van de school. Een aantal essentiële faciliteiten zoals een sanitair blok, een boardinghuis voor studenten en studieruimtes zijn grotendeels gereed. Ook aan de tuin is veel aandacht besteed om een prettige en veilige leer en leef omgeving te creëren.

Helaas ervaren we financiële tekorten, met name voor de afwerking van de grote klas- en examen ruimte en de was- en kookvoorzieningen. We zouden de school ook willen voorzien van zonnecollectoren. Daarom doen we een beroep op jullie hulp en donaties om deze projecten te kunnen voltooien en de school een vliegende start te geven.

Help ons om een veilige en gezonde leeromgeving te bieden aan toekomstige studenten van de school voor verpleegkunde en verloskunde in Mikumi. Samen kunnen we het verschil maken en bijdragen aan de toekomst van deze gemeenschap.

Eventuele donaties zijn van harte welkom. Samen bouwen we aan een betere toekomst!

Up to date blijven?